پايگاه خبری، تحلیلی رويداد24

اعضای شورای شهر در برزخ ماندن یا رفتن نجفی
گزارش رویداد٢٤ درباره سرنوشت شهردار تهران در بهشت

اعضای شورای شهر در برزخ ماندن یا رفتن نجفی

قطعا یكی از وقایع بهت‎آور سال ٩٦ استعفای نابهنگام شهردار تهران بود. كناره‎گیری كه از یک سو برخی‎ ناشی از فشارهای سیاسی وارده به شهردار تهران بعد از افشاگری‎های وی در خصوص فساد لجام گسیخته مدیریت قبلی بود كه البته بعد از حضور او در مراسم رقص كودكان در برج میلاد شدت گرفت و از سوی دیگر عده‎ای آن را متاثر از بیماری نجفی دانستند.
گوناگون
گفت‌و‌گو