اقدام اروپایی‌ها اشتباه راهبردی است
ظریف:

اقدام اروپایی‌ها اشتباه راهبردی است

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجی دولت فدرال آلمان، گفت: اقدام اروپایی‌ها برای استفاده از مکانیزم حل و فصل اختلافات از نظر حقوقی بی مبنا و از نظر سیاسی اشتباه راهبردی است.
۵