تاریخ انتشار: ۱۰:۱۱ - ۱۵ دی ۱۳۹۹
 از این سه واکسن دو تا ساخت آمریکا هستند و یکی ساخت انگلیس. تفاوت های قابل توجهی بین این سه واکسن وجود دارد که در ادامه این تفاوت ها بررسی شده است.

تفاوت‌های واکسن های کرونا

رویداد۲۴  3 واکسنی که اخیرا به دنیا عرضه شده هر چند شک و تردیدهایی از خود بر جای گذاشتند اما حداقل این است که امیدواری زیادی را در سراسر جهان به وجود آوردند. این سه واکسن می توانند عجیب ترین بیماری قرن را ریشه کن کنند؟

چگونه کار می کنند؟
واکسن فایزر: با استفاده از آران‌ای پیام‌رسان
واکسن مدرنا: با استفاده از آران‌ای پیام‌رسان
واکسن آکسفورد: غیر فعال کردن ویروس

میزان ایمنی آنها چقدر است؟
واکسن فایزر: 95 درصد
واکسن مدرنا: 94.1 درصد
واکسن آکسفورد: 70 درصد

چه تعداد دوز نیاز است و فاصله بین دو تزریق چقدر باید باشد؟
واکسن فایزر: 2 دوز به فاصله 3 هفته
واکسن مدرنا: 2 دوز به فاصله 4 هفته
واکسن آکسفورد: 2 دوز به فاصله یک ماه

چه عوارضی دارند؟
واکسن فایزر: خستگی ، سردرد ، لرز ، درد عضلانی ، به ویژه بعد از دوز دوم.
واکسن مدرنا: تب ، درد عضلانی ، سردردهای چند روزه. اثرات بعد از دوز دوم بدتر می شود.
واکسن آکسفورد: هنوز مشخص نیست

چه کسانی باید واکسن بزنند؟
واکسن فایزر: 16 سال به بالا
واکسن مدرنا: 18 سال بالا
واکسن آکسفورد: مشخص نیست

مادران شیرده و باردار هم باید بزنند؟
واکسن فایزر: هنوز مشخص نیست
واکسن مدرنا: هنوز مشخص نیست
واکسن آکسفورد: هنوز مشخص نیست

چه کسانی نباید بزنند؟
واکسن فایزر: افرادی که سابقه واکنش های آلرژیک جدی دارند. داده های کافی برای توصیه به افرادی که دارای سیستم ایمنی در معرض خطر هستند وجود ندارد.
واکسن مدرنا: هنوز مشخص نیست
واکسن آکسفورد: هنوز مشخص نیست.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: