تاریخ انتشار: ۱۲:۴۰ - ۰۲ تير ۱۴۰۰
عضو فراکسیون فرهنگیان و نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ هزار نفر کادر اداری آموزش و پرورش در کشور مشمول قانون نظام رتبه‌بندی شدند.

رتبه بندی معلمان

رویداد۲۴ علی رضایی روز چهارشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: روز گذشته (سه‌شنبه، یکم تیرماه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص لایحه قانون رتبه‌بندی معلمان تشکیل جلسه داد که جزئیات این لایحه تا ماده ۲ آن بررسی شد.

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه مقرر شده براساس سند تحول، تمامی نیروهای آموزشی، تربیتی و اداری آموزشی مشمول قانون رتبه بندی معلمان شوند به طوریکه مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفا در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.

رضایی ادامه داد: این لایحه پس از کار کارشناسی با تلاش اعضا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصویب شد و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه رتبه بندی معلمان

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است و اعتقاد داریم برای هر معلمی باید این کار انجام شود و اجرای این لایحه سبب تحول در آموزش و پرورش خواهد شد و امیدواریم تحفه ناقابلی برای معیشت و ارتقای معلمان باشد.

بر اساس ماده یک این لایحه؛ به منظور استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان، توسعه مستمر و نظام‌مند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه‌ای معلمان و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

طبق ماده ۲ لایحه در این قانون، اصطلاحاتی در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند که در جز یک تعریف از وزارت، وزارت آموزش و پرورش است و در تعریف معلمان در جزء ۲  ماده ۲ مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند، می شوند.

در جزء ۳ در تعریف شایستگی منظور صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر شامل دانش، نگرش و مهارت است.

بر اساس جزء ۴ در تعریف صلاحیت معلمی، مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت درک شایسته موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.


بیشتر بخوانید: بحران در راه است؛ کمبود ۲۰۰ هزار معلم برای سال تحصیلی آینده


طبق جزء ۵ در تعریف صلاحیت عمومی (ویژگی های رفتاری) آمده است: مجموع های از شایستگی های ناظر بر صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش ها، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از صلاحیت ها مستقل از صلاحیت های عمومی بدو خدمت است و در طول خدمت مشمولین مورد سنجش قرار می گیرد.

در جزء ۶ در تعریف صلاحیت تخصصی ذکر شده است: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی، (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی، یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

بر اساس جزء ۷ و تعریف صلاحیت حرفه ای، مجموعه ای از شایستگی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی است.

در جزء ۸ و تعریف تجربه گفته شده: توانمندی‌هایی که فرد در طول سال‌های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.

بر اساس جزء ۹ و تعریف نظام رتبه بندی معلمان آمده است: مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرایندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا می‌شود.

رتبه در این لایحه طبق جزء ۱۰ ماده ۲عبارت است از سطحی از تجربیات، ویژگی ها و صفات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی تعیین می شود.

معلمان به ۵ رتبه تقسیم می‌شوند

در ماده ۳ این لایحه آمده است: معلمان براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه های یک تا پنج قرار می‌گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

طبق ماده ۴ ورود به فرآیند رتبه بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل شش سال توقف در هریک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های (۴) و (۵) به ترتیب (۲۰) و (۲۶) سال است.

تبصره ۲- تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۳) همواره حداقل (۳۰ درصد) از معلمان مشمول در رتبه (۱)، حداقل (۲۵ درصد) در رتبه (۲)، حداکثر (۲۰ درصد) در رتبه (۳)، حداکثر (۱۵ درصد) در رتبه (۴) و حداکثر (۱۰درصد) در رتبه (۵) قرار گیرند.

بر اساس ماده ۵  فرآیند رتبه بندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند و در واحدهای آموزشی اشتغال دارند، با حداقل (۲) سال سابقه خدمت در یک دوره زمانی حداکثر (۳) ساله بر مبنای اولویت امتیازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی – تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی - یادگیری (دانش حرفه ای)، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی انجام می شود. در صورت کسب حد نصاب (از سایر امتیازات) لازم برابر آیین نامه اجرایی بدواً در یکی از رتبه های (۱) تا (۳) قرار می گیرند.

تبصره- زمان توقف موضوع ماده (۴) برای مشمولان این ماده که در تاریخ تصویب این قانون در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال داشته و دارای حداقل (۲) سال سابقه خدمت باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه بالاتر، (۴) سال تعیین می شود.

طبق ماده ۶ نیز شایستگی‌های مرتبط با هریک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای به تفکیک رتبه و مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی هریک از آنها توسط وزارت تعیین و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می‌شود.

در ماده ۷ این لایحه آمده است: برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵درصد) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود. این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق العاده هریک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره – معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.

بر اساس ماده ۸ معلمان شاغل در واحدهای غیر آموزشی و غیر تربیتی و شاغلین در پست های اداری مصوب مشمول این قانون نیستند.

طبق ماده ۹ نیز مراحل رتبه بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری فوق العاده رتبه بندی متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی های هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: