تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۱۵ تير ۱۴۰۱

احمدی نژاد، ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی را تخلیه نمی‌کند

دوسال از مصاحبه فتاح گذشت و هنوز احمدی نژاد ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان را در تصرف دارد.

احمدی نژاد، ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی را تخلیه نمی‌کند

رویداد۲۴ عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای سابق احمدی نژاد نوشت:

پرویز فتاح: آقای خاتمی ملک بنیاد مستضعفان که در اختیار بنیاد باران بود را به موقع تخلیه کرد، اما آقای احمدی نژاد ملک ۱۸۰۰ متری بنیاد در ولنجک را تخلیه نمی‌کند.

دوسال از این مصاحبه فتاح گذشت و هنوز احمدی نژاد ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان را در تصرف دارد.

احمدی نژاد، ملک ۵۰۰ میلیارد تومانی را تخلیه نمی‌کند

خبر های مرتبط