تاریخ انتشار: ۱۱:۱۹ - ۱۱ آبان ۱۴۰۱

بورس تحت‌ تاثیر متغییرهای محیطی؟

اخبار سیاسی همواره روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر دارد. با توجه به نوع اخبار سیاسی این تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. درحال حاضر اخبار منفی سیاسی در کشور بیشتر است و به واسطه این موضوع بازارهای مالی خصوصا بورس تاثیر روندی جدید به خود گرفته‌اند.

دلیل ریزش بورس

رویداد۲۴ اخبار سیاسی همواره روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر دارد. با توجه به نوع اخبار سیاسی این تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. درحال حاضر اخبار منفی سیاسی در کشور بیشتر است و به واسطه این موضوع بازارهای مالی خصوصا بورس تاثیر روندی جدید به خود گرفته‌اند. یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر اخبار سیاسی روی بازار سرمایه را تشریح کرد.

سید جواد درواری، مدیر سبدگردانی و سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آمیتیس به تجارت‌نیوز گفت: ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ارائه‌ شده است. در تعریفی بر مبنای تداوم هنجاری و رفتاری، ثبات سیاسی به امکان تداوم الگوهای خاصی از رفتارها در سیاست گفته می­شود که با انتظاری عمومی همراهی می­‌شود و چنین الگوهایی احتمالاً در آینده­های قابل پیش‌بینی، دست‌نخورده باقی خواهند ماند.

وی در این باره ادامه داد: در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻨﻈﻮر از بی‌ثباتی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ. بی‌ثباتی سیاسی به‌عنوان یکی از عوامل سیاسی اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی، می‌تواند متغیرهای زیرساختی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و از طریق آن می­تواند بر شاخص‌های کمی یک اقتصاد نیز اثرگذار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درحال‌ توسعه و به‌ویژه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را دارند ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات و نوسان‌هایی می‌شود ﮐﻪ می‌تواند زمینه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺨﺪوش و آن را از روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﺑﺴﺘﻪ به‌شدت و ﻧﻮع آن، ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد نوسان‌ها و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در تصمیمات مدیریتی دارد ﮐﻪ نمی‌تواند ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه‌­وری، رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ آورد.


بیشتربخوانید: وضعیت قرمز در بازار سرمایه/ خداحافظی سرمایه گذاران با بورس؟


بازار بورس تحت تاثیر متغییرهای محیطی قرار دارد

مدیر سبدگردانی شرکت سبدگردان آمیتیس با تاکید بر اینکه ساختار بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای محیطی قرار گیرد، تشریح کرد: طبیعی است با کاهش تولیدات و میزان سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه نیز ناخودآگاه تحت تأثیر این تغییرات قرارگرفته و دچار نوسان می­شود. همچنین محیط غیر پایدار سیاسی موجب ضعیف شدن سازمان‌های نظارتی شده که تأثیرات این اتفاق مستقیماً به بازار سهام سرایت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شرایط بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شده و همچنین موجب می‌­شود تا سرمایه­‌گذاران ریسک گریز به سمت سرمایه­‌گذاری در بازارهای موازی بروند. درنتیجه حجم معاملات در بازار سرمایه کاهش‌یافته و سبب کاهش بازدهی سهام می‌شود.

درواری اظهار کرد: دلیل این کاهش می‌تواند شرایط اقتصادی باشد که سرمایه‌گذاران در آن زمان مشاهده و سرمایه‌گذاری خود را متوقف و پیغامی مبنی بر عدم قطعیت، به بازار القا می­کنند؛ بنابراین رابطه‌ای مثبتی بین حجم معاملات و بازده‌ سرمایه­‌گذاری وجود دارد، درجایی که رویدادهای سیاسی نقش بسیار مثبتی در توضیح رفتارهای بازار سهام ایفا می‌­کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با بازده شاخص سهام دارد. سیاست‌های مطلوب دولت و شاخص‌های حکمرانی خوب (کنترل فساد، عملکرد دولت و ثبات سیاسی) به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش بازده شاخص سهام در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت می­‌شود.

خبر های مرتبط
برچسب ها: بازار بورس
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: