برچسب ها
برچسب:

خشونت علیه دختران

دختر رضایت داد، مادر شکایت کرد
کد خبر: ۱۶۱۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


کد خبر: ۱۶۱۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


کد خبر: ۱۶۱۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


رویداد۲۴ خبر می‌دهد؛
پسر نداشته اما مدعی العموم به خاطر اعمال خشونت آمیز...
مدعی العموم و به دلیل عمل خشونت آمیزی که پسر...
کد خبر: ۱۶۱۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


مدرس دانشگاه پیام نور مشهد مطرح کرد؛
و خشونت علیه دختران کم سن وسال بوده است مرز... دختران مجرد ایرانی در پیش گرفته بود دردسرهای ازدواج با...
کد خبر: ۱۴۲۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


گفت باید از همه راههای بازدارنده برای مقابله با خشونت... علیه زنان و دختران استفاده کرد ...
گفت باید از همه راههای بازدارنده برای مقابله با خشونت... علیه زنان و دختران استفاده کرد یکی از راههای مهم... فوری به خشونت ها و تعرضات و حمایت های اجتماعی... تعدادی از دختران این شهرستان در مقابل فرمانداری تجمع کردند...
کد خبر: ۱۳۱۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷