برچسب ها
برچسب:

سن قطعی تجرد

به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند... مجردان قطعی می گویند و تعداد آن ها در کل...
نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم... و همچنین تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور... کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند یک... که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند مجردان قطعی...
کد خبر: ۱۶۱۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲