برچسب ها
برچسب:

نارضایتی کاری پرستاران

متعدد از قبیل بیکاری دانشجویان فارغ التحصیل عدم بکارگیری طرح... نیروی انسانی نارضایتی کاری و معیشتی پرستاران از وزارت بهداشت...
کد خبر: ۱۸۵۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳