برچسب ها
رویداد۲۴ خبر می‌دهد؛
داستان کشتار سگ‌ها در کهریزک که مدتی پیش در رسانه‌ها منتشر و به تجمع اعتراض آمیز حامیان حیوانات در مقابل شهرداری تهران منجر شد سرنوشت نامعلومی دارد و اطلاعات رویداد۲۴ حاکی است که همان پیمانکار در شهر دیگری با همان عنوان مشغول شده است.
کد خبر: ۱۸۷۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶