برچسب ها
فارن پالیسی:
فارن پالیسی در گزارشی به قدرت بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه پرداخت.
کد خبر: ۱۹۳۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳