برچسب ها
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:
ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: هجمه‌ها علیه دولت آقای روحانی بیشتر زبانی هستند و هنوز کسی نیامده برای مثال به کوی دانشگاه حمله کند. بنابراین، کسی در این دولت نه به دانشگاه‌ها حمله کرده و نه شیشه سینما‌ها را شکسته، یا کسی هنوز عرصه خیابانی برای زد و خورد نیافریده است.
کد خبر: ۱۹۳۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸