رسول دانیال زاده

سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی را پیرامون بازداشت رسول دانیال زاده ارایه داد.
کد خبر: ۱۹۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

رسول دانیال زاده مشهور به «سلطان فولاد» که از کشور فرار کرده بود دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۹۴۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲