منابع داخلی

یکی از منابع برای درآمدزایی، صادرات گاز و خدمات مهندسی است. همچنین با افزایش تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی دیگر، به خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی می توان بخشی از ارز را سرمایه‌گذاری و صادرات را در این بخش افزایش داد.
کد خبر: ۲۰۱۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

در جلسه امروز؛
شورای اقتصاد در آخرین جلسه خود در سال ۹۷ با خرید ۲۸ فروند هواپیما موافقت کرد.
کد خبر: ۱۶۸۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰