برچسب ها
میرزا جهانگیر صور اسرافیل از مشاهیر ایران و رجال دوره قاجار، روزنامه نگار و فعال سیاستمدار دوره مشروطه بود. روزنامه او زیر فشار سانسور شدید استبداد سی و پنج شماره بیشتر دوام نیاورد. جهانگیر خان صور اسرافیل پس از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، به همراه ملک المتکلمین دستگیر شد و با زنجیری که بر گردنش بستند، او را خفه کردند.
کد خبر: ۱۸۱۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


آیت الله حسینعلی منتظری یکی از مشاهیر ایران در علوم حوزوی و البته سیاست بود که سال ۱۳۰۱ به دنیا آمد و در سال ۱۳۸۸ چشم از جهان فروبست. گزارش رویداد۲۴ درباره فراز و فرود زندگی او را در ادامه بخوانید.
کد خبر: ۱۷۰۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸