برچسب ها
سیدجعفر پیشه وری از مشاهیر ایران و رهبر فرقه دموکرات آذربایجان بود که نام او با حق سرزمین ملل برای ایران گره خورده است. او معتقد به خودمختاری آذربایجان بود و برای مدتی هم توانست این استقلال را برای آذربایجان به دست بیاورد اما در ادامه فرقه دموکرات در برابر دولت مرکزی شکست خورد.
کد خبر: ۱۷۷۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳