برچسب ها
ترانه خلق متحد (El pueblo unido jamás será vencido) توسط سرخیو اورتگا، آهنگساز شیلیایی ساخته شد و نخستین توسط ویکتور خارا آهنگساز کمونیست شیلیایی در یک کنسرت اجرا شد. پس از کودتای پینوشه و سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده، خواندن این سرود در شیلی ممنوع شد. معترضان شیلیایی هماکنون پس از سال‌ها این ترانه با یکدیگر در خیابان می‌خوانند. در ایران بر اساس این آهنگ، سرود مشهور «از جاکن، برپاخیز» توسط سیاوش کسرایی سروده شد و با تم همان موسیقی در اعتراضات و تجمعات استفاده شده است.
کد خبر: ۱۹۵۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


۲۶ روز از اعتراضات مردم شیلی می‌گذرد. سباستین پینرا رییس جمهور میلیاردر شیلی فرمان سرکوب معترضان را به ارتش داده است.
کد خبر: ۱۹۴۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


در تصاویر روز، عکسهایی از سراسر جهان ببینید.
کد خبر: ۱۹۳۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


در تصاویر روز، عکس‌هایی از اعتراضات مردم شیلی را ببینید.
کد خبر: ۱۹۳۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


در تصاویر روز، عکس‌هایی از اعتراضات مردم شیلی را ببینید. معترضان از شعارهای سوسیالیستی استفاده می‌کنند و ترانه‌های دیکتور خارا را می‌خوانند.
کد خبر: ۱۹۳۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


ویدیویی از همخوانی ترانه ویکتور خارا توسط معترضان در شیلی را می‌بینید.
کد خبر: ۱۹۲۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶