پايگاه خبری، تحلیلی رویداد۲۴ | رویداد24

پايگاه خبری، تحلیلی رویداد۲۴

روحانی: بخش بزرگی از فراز و نشیب‌ها در ۸ سال گذشته خارج از اختیار دولت بود / نمی‌توان جلوی فضای مجازی را به طور کامل بست

روحانی: بخش بزرگی از فراز و نشیب‌ها در ۸ سال گذشته خارج از اختیار دولت بود / نمی‌توان جلوی فضای مجازی را به طور کامل بست

رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط دولت در ۸ سال گذشته یکسان نبوده و از فراز و نشیب برخوردار بوده است، خاطر نشان کرد: بخش بزرگی از این فراز و نشیب خارج از اختیار دولت بود.
فیلم
گزارش تصویری