پايگاه خبری تحلیلی رویداد۲۴

پیام رهبری به حجاج بیت‌الله الحرام

پیام رهبری به حجاج بیت‌الله الحرام

رهبری خطاب به حجاج بیت‌الله الحرام: برائت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج، در کشور‌ها و شهر‌های مسلمان‌نشین در همه‌جای جهان ادامه یابد، و فراتر از حج‌گزاران، به آحاد مردم تسرّی یابد.