امیرحسین مصلی

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۴۸۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۱۵۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۱۴۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

امیرحسین مصلی *
کد خبر: ۲۰۸۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

دوهفته نامه سیاسی – اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۰۸۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۰۲۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۲۰۱۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۹۶۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۹۱۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۹۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۸۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۴۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۲۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

نمایشنامه‌ای به قلم یک روزنامه‌نگار
نمایشنامه «اقامت اجباری» درباره معلمی است که چندین نسل از دانش‌آموزان یک دهکده را تربیت کرده‌است اما عاقبت به دلیل نافرمانی نسبت به بخشنامه‌ای پیرامون آموزش کشتن گنجشک‌ها به کودکان، به جرم تخطی از فرامین شورا در مدرسه‌ای که خود بنا کرده محصور می‌شود.
کد خبر: ۱۸۱۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۸۰۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۷۸۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیرمسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.
کد خبر: ۱۷۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

پربازدید ها