سیاسی - مجلس
قالیباف به سوریه سفر می‌کند

قالیباف به سوریه سفر می‌کند

در این سفر به صورت ویژه همکاری‌های راهبردی از جمله توافق‌های اقتصادی میان ایران و سوریه و گشایش مسیرهای جدید برای تجار و صنایع ایرانی بررسی می‌شود.