وزیر راه و شهرسازی

آخوندی در افتتاحیه منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی حضرت امام:
آخوندی: محور فعالیت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام حمل و نقل است و خدمات بیمه‌ای، مالی، نمایشگاهی با این محوریت فعال خواهند بود.
کد خبر: ۶۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد
وزیر راه و شهرسازی دو پیشنهاد راهگشا برای تحقق اقتصاد مقاومتی را در قالب لایجه بودجه ۹۵ تشریح کرد.
کد خبر: ۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳