تاریخ - برگزیده
تظاهرات حزب توده علیه استعمار آمریکا

تظاهرات حزب توده علیه استعمار آمریکا

یکی از بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران در دهه ۳۰ توسط حزب توده انجام شد. این اعتراضات توسط شهربانی و لمپن‌ها به خشونت کشیده شد و تعدادی از معترضان به ضرب گلوله به قتل رسیدند.
قیام مردم ایرلند علیه سلطه بریتانیا

قیام مردم ایرلند علیه سلطه بریتانیا

مردم ایرلند در سال ۱۹۱۶ علیه سلطه بریتانیا شورش کردند که با سرکوب شدید بریتانیا مواجهه شدند. تعداد بسیار زیادی از مبارزان اعدام شدند و تعدادی کثیری به زندان افتادند.
درگیری خیابانی حامیان بنی‌صدر و هواداران حزب جمهوری اسلامی

درگیری خیابانی حامیان بنی‌صدر و هواداران حزب جمهوری اسلامی

درگیری حامیان بنی صدر و هواداران حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب اتفاق مهمی بود که سرنوشت سال‌های بعد حکومت تازه‌تاسیس انقلابی را نیز تحت الشعاع قرار داد. در پی این اتفاق بنی صدر برکنار شد و راه برای حضور روحانیون در امور اجرایی باز شد.
سفره نذری برای بازگشت آپولو ۱۳ به زمین

سفره نذری برای بازگشت آپولو ۱۳ به زمین

ایران از کشور‌هایی بود که فضانوردان آمریکایی به آن سفر کردند. رادیو و تلویزیون مدام اخبار برنامه‌های فضایی ایالات متحده را پوشش می‌داد تا جایی که خانمی در اقدامی عجیب برای سالم رسیدن فضانوردان آپولو ۱۳ سفره نذری پهن کرد.
اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت ایران

اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت ایران

در جریان انقلاب ایران در سال ۵۷ کارکنان صنعت نفت به جمع انقلابیون پیوستند و کار برای محمدرضا شاه پهلوی بسیار سخت شد، زیرا در زمستان بزرگترین مشکل برای مردم ایجاد شده بود. تصاویر تاریخی از اعتصابات کارکنان صنعت نفت را ببینید.