آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
کدام گزینه را برای شهرداری تهران مناسب‌تر می‌دانید؟
عباس آخوندی
سیدکامل تقوی نژاد
نصرالله جهانگرد
پیروز حناچی
علی ربیعی
علی اوسط هاشمی
محسن هاشمی
سید مناف هاشمی