آرشیو نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
خیر، هیچ گشت ارشادی ندیدم
43.31%
بله، با گشت ارشاد برخورد داشتم
16.55%
بله، گشت ارشاد را دیدم اما برخورد نداشتم
40.14%
تعداد کل آراء : 2018

پربازدید ها