آرشیو نظرسنجی
در روز ۱۱ اسفند امسال چه کردید؟
لیستی رای دادم
9.85%
لیستی رای ندادم
13.93%
رای سفید دادم
6.31%
در انتخابات شرکت نکردم
69.91%
تعداد کل آراء : 2742

پربازدید ها