آرشیو نظرسنجی
با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی موافقید؟
بله
27.32%
خیر
72.68%

پربازدید ها