آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
به نظر شما مهمترین تاثیر استعفای ظریف چیست؟
احتمال خروج ایران از برجام
تقویت تندروها در سیاست خارجی
کاهش اعتبار دولت در افکار عمومی
تاثیری ندارد