تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

۴۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود؟

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، در نشست علنی فردا (یکشنبه ۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی، خبر داد.

۴۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود؟
رویداد۲۴ متن کامل طرح مذکور به شرح زیر است:

ماده واحده: تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر به سیصد و سی نفر افزایش یابد و تعداد حوزه‌های انتخابیه به شرح بند‌های زیر اصلاح شود:

تبصره ۱- وزارت کشور فهرست اسامی استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه آن‌ها و مرکزیت حوزه‌هایی را که در این قانون تعیین نشده است، براساس حروف الفبا با ذکر نام و مرکز استان در ابتدای حوزه انتخابیه هر استان تنظیم و اعلام می‌کند.

تبصره ۲- این قانون از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی لازم الاجراست.

۱-استان آذربایجان شرقی:

الف- با افزایش یک نماینده، حوزه جدید آذرشهر شامل شهر آذرشهر، شهر گرگان، شهر ممقان و شهر تیمورلو و بخش حومه، بخش ممقان و بخش گرگان با یک نماینده ایجادمی شود.

ب- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه جدید اسکو، شامل شهر اسکو، شهر جدید سهند، شهر ایلخچی، و بخش مرکزی، بخش ایلخچی با یک نماینده ایجاد می‌شود.

پ- شهرستان هریس از حوزه انتخابیه اهر و هریس متنزع و به حوزه انتخابیه تبریز الحاق می‌شود.

۲- استان آذربایجان غربی:

با افزایش یک نماینده و با التزاع چایپاره از حوزه خوی و چایپاره و انتزاع چالدران از حوزه ماکو و چالدران، حوزه انتخابیه جدید چایپاره و چالدران، شامل: شهرستان چایپاره (شهرقره، ضیاءالدین، بخش مرکزی و بخش حاجیلار) و شهرستان چالدران (شهر‌های سیه چشمه و آواجیق و بخش مرکزی و بخش دستک) تشکیل می‌شود.

۳- استان اصفهان:

الف- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:

۱- حوزه انتخابیه کاشان و بخش نیاسر شامل: شهر کاشان- بخش مرکزی- بخش برزک- بخش نیاسر به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده

۲- حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل: شهر آران و بیدگل – بخش مرکزی– بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

ب- با افزایش یک نماینده حوزه انتخابیه جدید شرق اصفهان با انتزاع بخش‌های (جرقویه، علیا، جرقویه سفلی، جلگه، بین رود و کوهپایه) از حوزه انتخابیه اصفهان، تشکیل می‌شود.

۴- استان اردبیل:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تعداد نمایندگان این حوره به چهار نفر افزایش می‌یابد.

۵- استان البرز:

با اضافه شدن دو نماینده به حوزه انتخابیه کرج شامل: شهرستان کرج، فردیس و اشتهارد تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر افزایش می‌یابد.

۶- استان ایلام:

با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان (سیروان) از حوزه انتخابیه ایلام، ملکشاهی، مهران، ایوان، چرداول، و الحاق آن به حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان، بدره و سیروان به دو نفر افزایش می‌یابد.

۷- استان بوشهر:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:

الف- حوزه انتخابیه «بوشهر» شامل شهر بوشهر و بخش‌های مرکزی و خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان گناوه شامل: شهر بندر گناوه و بخش‌های مرکزی و ریگ و شهرستان دیلم شامل شهر بندر دیلم و بخش‌های مرکزی و امام حسن به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده

۸- استان تهران:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» تعداد نمایندگان این حوزه به دو نماینده افزایش پیدا می‌کند.

۹- استان چهارمحال و بختیاری:

الف- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان، این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می‌شود:

۱) حوزه انتخابیه شهرکرد متشکل از شهرستان شهرکرد و بخش‌های مرکزی، فرخشهر و لاوان

۲) حوزه انتخابیه بن و سامان، متشکل از شهرستان بن و بخش‌های مرکزی و شیدا، و شهرستان سامان و بخش‌های مرکزی و زاینده رود

ب- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می‌شود:

۱) حوزه انتخابیه اردل و کیار: متشکل از شهرستان اردل شامل: شهراردل – بخش‌های مرکزی – بخش میان کوه و شهرستان کیار شامل: شهر شلمزار– بخش مرکزی- بخش ناغان به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده

۲) حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ متشکل از شهرستان‌های فارسان شامل: شهر فارسان- بخش مرکزی- بخش بابا حیدر- بخش جون قان و شهرستان کوهرنگ شامل: شهر چلگرد- بخش مرکزی- بخش بازفت- بخش دو آب صمصامی به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده

۱۰- استان خراسان جنوبی:

اول– با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌شود:

الف- حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان‌های فردوس شامل: فردوس- بخش مرکزی و شهرستان سرایان شامل شهر سرایان- بخش آبیک- بخش سه قلعه به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان طبس شامل: طبس- بخش مرکزی- بخش دست گردان- بخش دیهوک- و شهرستان بشرویه شامل: شهر بشرویه– بخش مرکزی- بخش ارسک به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده

دوم- حوزه انتخابیه نهبندان و سرپیشه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

حوزه انتخابیه نهبندان و سرپیشه متشکل از شهرستان نهبندان شامل: شهر نهبندان- بخش مرکزی- بخش شوسف و شهرستان سرپیشه شامل شهر سرپیشه– بخش مرکزی- بخش مود به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده


بیشتر بخوانید: کدام چهره سیاسی از حضور در انتخابات منع شدند؟ +جدول اسامی


۱۱- استان خراسان رضوی:

الف- شهر کلات تابع استان خراسان رضوی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات متنزع و به حوزه انتخابیه درگز ملحق می‌شود.

ب– بخش‌های احمد آباد و رضویه از حوزه فریمان و سرخس متنزع و به حوزه انتخابیه مشهد ملحق می‌شود.

پ- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شهرستان مشهد تعداد نمایندگان این حوزه به شش نفر افزایش می‌یابد.

۱۲- خراسان شمالی:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد و مانه و سملقان و گرمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌شود:

الف- حوزه انتخابیه بجنورد شامل شهر بجنورد- بخش مرکزی- بخش گرمخان- شهرستان راز و جر گلان به مرکزیت شهر بجنورد با دو نماینده

ب- حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان‌های مانه و سملقان شامل: شهر آشخانه– بخش مرکزی- بخش مانه– بخش سملقان، جاجرم شامل: شهر جاجرم- بخش مرکزی- بخش جلگه سنخواست- بخش جلگه شوفان و گرمه شامل: شهر گرمه بخش مرکزی، به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده

۱۳- استان خوزستان:

الف - شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک وشهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا منتزع می‌شود و بافزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه جدید باغملک و هفتگل متشکل از شهرستان باغملک شامل: شهر باغملک - بخش‌های مرکزی - صیدون - میداود و شهرستان هفتگل شامل: شهر هفتگل و بخش‌های مرکزی و ریقوه به مرکزیت شهر باغملک ایجاد می‌شود.

ب- با افزایش یک نماینده، حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولگی به دو حوزه انتخابیه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱- حوزه انتخابیه ماهشهر و بنده امام خمینی با یک نماینده

۲-حوزه انتخابیه امیدیه و هندیجان با یک نماینده

۱۴- استان زنجان:

با اضافه شدن یک نمانیده به حوزه انتخابیه زنجان و طارم، تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش میباید.

۱۵- استان سیستان و بلوچستان:

الف - شهرستان فنوج و بخش‌های لاشار و بنت، تابع شهرستان نیکشهر از حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز و دلگان منتزع و به حوزه انتخابیه چابهار و نیکشهر و کنارک الحاق می‌شود.

ب - با افزایش یک نماینده حوزه جدید نیکشهر وسرباز متشکل از شهرستان‌های نیکشهر شامل:شهر نیکشهر - بخش مرکزی - شهرستان قصر قند = بخش بنت - شهرستان فنوج - بخش لاشار و شهرستان سرباز شامل: شهر راسک - بخش مرکزی - بخش سرباز - بخش پیشین - بخش پارود به مرکزیت شهر نیک شهر با یک نماینده ایجاد می‌شود.

۱۶- استان فارس:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه شیراز، تعداد نمایندگان این حوزه به پنج نفر افزایش می‌یابد.

۱۷- استان قزوین:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش می‌یابد.

۱۸ - استان کرمان:

با اضافه شدن یک نماینده و انتزاع شهرستان بردسیر از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر و الحاق به حوزه انتخابیه کرمان و راور، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمان، راور و بردسیر به چهار نفر افزایش می‌یابد.

۱۹ - استان کرمانشاه:

شهرستان هرسین از حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه منتزع و به حوزه انتخابیه کرمانشاه الحاق شده و با اضافه شدن یک نماینده، تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه کرمانشاه به چهار نفر افزایش می‌یابد.

۲۰ - استان گلستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مینودشت این حوزه به دو حوزه مستقل به شرح زیر تفکیک می‌شود:الف- حوزه انتخابیه مینودشت و گالیکش به مرکزیت مینودشت شامل شهرستان‌های مینودشت و گالیکش با یک نماینده

ب - حوزه انتخابیه کلاله و مراوه تپه به مرکزیت کلاله شامل شهرستان‌های کلاله و مراوه تپه با یک نماینده

۲۱ - استان لرستان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه سلسله و دلفان این حوزه به دو حوزه زیر تقسیم می‌شود:

الف- حوزه انتخابیه سلسله و بخش مرکزی با یک نماینده

ب - حوزه انتخابیه دلفان و بخش مرکزی با یک نماینده

۲۲ - استان مرکزی:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، تعداد نمایندگان این حوزه به سه نفر افزایش می‌یابد.

۲۳ - استان هرمزگان:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر نماینده افزایش می‌یابد.

۲۴ - استان همدان:

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم میشود:

الف - حوزه انتخابیه بهار شامل: شهر بهار و بخش‌های مرکزی، صالح آباد و لالجین به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده

ب- حوزه انتخابیه کبودرآهنگ شامل: شهرکبودرآهنگ و بخش‌های مرکزی، گل تپه و شیرین سو به مرکزیت شهر کبودرآهنگ با یک نماینده

۲۵- استان یزد:

با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه یزد تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: انتخابات مجلس
نظرات شما