تاریخ انتشار: ۲۱:۲۲ - ۰۱ تير ۱۴۰۳

زاکانی: کشور ۳۲ سال در دست دوستان پورمحمدی و پزشکیان بوده پس فرار رو به جلو نکنند

زاکانی می‌گوید: جمع بین خانه داری و همسری و فرزندآوری و تعلیم و تربیت فرزند با فعالیت اجتماعی کاملاً شدنی است.

زاکانی: کشور ۳۲ سال در دست دوستان پورمحمدی و پزشکیان بوده پس فرار رو به جلو نکنند

رویداد ۲۴ | زاکانی در سومین مناظره انتخاباتی گفت:

- به عنوان پدر سه دختر و یک همسر، می‌گویم که جمع بین خانه داری و همسری و فرزندآوری و تعلیم و تربیت فرزند با فعالیت اجتماعی کاملاً شدنی است.

- وقتی با دخترهایم صحبت میکنم که مشت نمونه خروار است می‌گویند این ظرفیت عظیم زنان و بانوان چرا مورد غفلت واقع شده است؟

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما