تاریخ انتشار: ۲۳:۰۱ - ۰۱ تير ۱۴۰۳

زاکانی جای خدا نشسته یا جای مردم؟

پزشکیان در پاسخ به زاکانی که گفته بود نمی‌گذارم شما رئیس جمهور شوید، گفت: یا جای خدا نشسته اید یا جای مردم

زاکانی جای خدا نشسته یا جای مردم؟

رویداد ۲۴ | پزشکیان در پاسخ به زاکانی که گفته بود نمی‌گذارم شما رئیس جمهور شوید، گفت: یا جای خدا نشسته اید یا جای مردم

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما