تاریخ انتشار: ۱۵:۰۴ - ۰۵ تير ۱۴۰۳

نقش مناظره‌ها در روان شناسی سیاسی و شناخت ناخودآگاه فردی شش نامزد ریاست جمهوری

مطالعات بسیار زیادی پیرامون تاثیر کیفیت شخصی رؤسای جمهور و مسئولین دولت و خصوصیات روانی شخصی آن‌ها نسبت به سیاست گذاری و حکمرانی انجام شده است.

مناظره انتخاباتی

رویداد۲۴ کارل گوستاو یونگ به عنوان یک روان شناس ورزیده و ژرف نگر بیان می‌کند کیفیت دولت‌ها نتیجه شرایط دماغی و روانی افراد تشکیل دهنده آن است و بیان می‌کند آنچه در ذهن افراد تشکیل دهنده دولت می‌گذرد در جامعه بازتاب خواهد شد به همین دلیل است که سردرگمی و بی نظمی در جامعه وجود دارد.

معتقدم یکی از معیار‌هایی که می‌تواند کمک کننده به انتخاب گزینه‌ای مطلوب در بین شش نامزد باشد دقت در روان شناسی سیاسی و ناخودآگاه فردی نامزد‌های ریاست جمهوری است.

نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد بین ۱۷ تا ۲۷ درصد یعنی پنج تا هشت میلیون از مشارکت کنندگان در انتخابات هنوز گزینه خود را انتخاب نکرده اند. معتقدم یکی از معیار‌هایی که می‌تواند کمک کننده به انتخاب گزینه‌ای مطلوب در بین شش نامزد باشد دقت در روان شناسی سیاسی و ناخودآگاه فردی نامزد‌های ریاست جمهوری است.

مطالعات بسیار زیادی پیرامون تاثیر کیفیت شخصی رؤسای جمهور و خصوصیات روانی شخصی آن‌ها به سیاست گذاری و حکمرانی انجام شده است.

یکی از مباحثی که توسط اندیشه‌های یونگ بسط یافته است مسأله سیاست و ناخودآگاه است.

کارل گوستاو یونگ به عنوان یک روان شناس ورزیده و ژرف نگر معتقد است کیفیت دولت‌ها نتیجه شرایط دماغی و روانی افراد تشکیل دهنده آن است و بیان می‌کند آنچه در ذهن افراد تشکیل دهنده دولت می‌گذرد در جامعه بازتاب خواهد شد به همین دلیل است که سردرگمی و بی نظمی در جامعه وجود دارد.

در کتاب خویشتن نامکشوف یونگ توضیح می‌دهد ان دسته از رهبران سیاسی که به واسطه همسان پنداری خود با مقام خویش شخصیت شأن تورم یافته است دچار نوعی جبروت و خودشیفتگی می‌شوند که موجب تقویت احساس کمبود شخصی است و (صورت رسیدن به قدرت) ترسی بدبینانه از رقابت با دیگران و اضطراب ازدست دادن قدرت را ایجاد می‌کند.

یونگ واژه مانا را برای انرژی روانی بکار می‌برد و می‌گوید فرافکنی و همسان پنداری با کهن الگو دو شکل مهم از تجربه ماناست.

در دیدگاه یونگ دولت‌هایی که به جای رشد فرد، سیاست دولت را در اولویت قرار می‌دهند تصویری از جامعه دارند که تصور می‌کند اگر غذا و پوشاک را به رایگان و درب منزل مردم تحویل دهند و یا هرکس خودرو داشته باشد معنای هستی مکشوف است.

توضیح رویکرد یونگ به سیاست با هدف تاکید بر این نکته بود که در انتخابات ریاست جمهوری فقط به برنامه و گفتمان رای نمی‌دهیم بلکه به سلامت روان و شرایط دماغی و روانی نامزد‌های ریاست جمهوری هم رای می‌دهیم، لذا اهمیت دارد که به این امر توجه کنیم.

نویسنده: روزبه کردونی

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما