تاریخ انتشار: ۱۴:۵۶ - ۰۶ تير ۱۴۰۳
تعداد نظرات: ۲ نظر

آخرین نتایج نظرسنجی مشارکت مردم در انتخابات | مسعود پزشکیان همچنان در صدر است

آخرین نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

رویداد۲۴ تسنیم نوشت: مؤسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، چهار موج پیمایش تلفنی از جامعه آماری همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور انجام داده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت استفاده شده؛ به‌نحوی که جمعیت کل کشور پوشش داده شده است. موج چهارم در بازه زمانی ۲ تا ۴ تیرماه ۱۴۰۳ با حجم نمونه ۱۱۰۰ نفر (با حداکثر خطای ۳ درصد و اطمینان ۹۵ درصد) اجرا شده است.

مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخگویان

در این پیمایش، ۵۰/۳ درصد از پاسخگویان مرد و ۴۹/۷ درصد زن هستند؛ به‌طوری که ۴۰/۱ درصد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (جوان)، ۴۶/۱ درصد در بازه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال (میانسال) و ۱۳/۸ درصد در بازه سنی بیش از ۶۰ سال (سالمند) قرار دارند، همچنین، ۴۰/۳ درصد از پاسخگویان ساکن مراکز استان‌ها، ۳۶/۹ درصد ساکن شهر‌های تابعه و ۲۲/۸ درصد ساکن روستا‌های کشور هستند.

میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (موج چهارم)

به‌منظور سنجش تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سؤال شده است؛ «در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده، برخی از مردم شرکت می‌کنند و برخی شرکت نمی‌کنند؛ شما چطور؟». در موج چهارم این پیمایش ۴۵/۷ درصد از مردم گفته‌اند قطعاً در این انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱/۶ درصد در این خصوص مردد بوده و ۲۲/۶ درصد ابراز کرده‌اند که قطعاً در انتخابات پیش‌ِرو شرکت نخواهند کرد. انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن به روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کند.

میزان رأی نامزد‌ها میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند

میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌ِرو شرکت خواهند کرد، در پاسخ به سوال «از بین نامزد‌های انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟» در موج چهارم، «مسعود پزشکیان» با داشتن ۲۳/۵ درصد از آراء پیشتاز است. پس از ایشان، به‌ترتیب انتخاب ۱۶/۹ درصد «محمدباقر قالیباف» و انتخاب ۱۶/۳ درصد «سعید جلیلی» است، علاوه‌براین، ۳/۲ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۱/۲ درصد «علیرضا زاکانی» و ۰/۵ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند، همچنین، ۲۸/۵ درصد از این پاسخگویان مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند و ۳ درصد گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند. لازم به ذکر است که دو گزینه آخر برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.

میزان رأی نامزد‌ها میان مرددین شرکت در انتخابات

در موج چهارم، «مسعود پزشکیان» با ۳۰/۴ درصد از آراء در صدر انتخابِ کسانی که برای شرکت در انتخابات پیش‌ِرو تردید دارند، قرار گرفته است. در رتبه بعدی به‌ترتیب «محمدباقر قالیباف» توسط ۱۲/۱ درصد و «سعید جلیلی» توسط ۸/۶ درصد از این افراد انتخاب شده است، علاوه‌براین، ۳/۲ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۲/۴ درصد «علیرضا زاکانی» و ۰/۱ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند، همچنین، ۲۶ درصد از این پاسخگویان مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند و ۱۱/۵ درصد گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله خواهند داد، لازم به ذکر است که دو گزینه آخر برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.


بیشتر بخوانید: کی به نفع کی کنار می‌کشد؟ | چگونه سرگردانی گفتمانی جریان حاکم، مسئله کناره‌گیری قالیباف و جلیلی را پیچیده کرده است؟


نامزد انتخاباتی جایگزین درصورت انصراف انتخاب اول

در صورت انصراف مسعود پزشکیان

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌ِرو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف «مسعود پزشکیان»، ۲۸/۳ درصد از آراء ایشان به سبد رأی «محمدباقر قالیباف»، ۱۹/۳ درصد از آن به سبد رأی «سعید جلیلی»، ۶/۹ درصد «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۶/۹ درصد «مصطفی پورمحمدی» و ۲/۱ درصد به سبد رأی «علیرضا زاکانی» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلاً شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رأی سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

در صورت انصراف محمدباقر قالیباف

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌ِرو شرکت خواهند کرد، درصورت انصراف «محمدباقر قالیباف»، ۲۷/۱ درصد از آرای ایشان به سبد رأی «سعید جلیلی»، ۲۱/۵ درصد به سبد رأی «مسعود پزشکیان»، ۱۲/۱ درصد «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۸/۴ درصد «علیرضا زاکانی» و ۳/۷ درصد به «مصطفی پورمحمدی» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

در صورت انصراف سعید جلیلی

از میان پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد، اگر «سعید جلیلی» انصراف دهد، ۵۱ درصد از آراء ایشان به سبد رأی «محمدباقر قالیباف»، ۱۳ درصد به سبد رأی «علیرضا زاکانی»، ۱۲ درصد به سبد رأی «سیدامیرحسین قاصی‌زاده هاشمی» و ۸ درصد به «مسعود پزشکیان» منتقل خواهد شد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلا شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رای سفید یا باطله» می‌دهند. البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

نامزد منتخب درصورت رفتن انتخابات به دور دوم

از پاسخگویانی که قطعاً یا احتمالاً در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت خواهند کرد، پرسیده شده است؛ «در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، شما از بین این نامزد‌ها به کدام رأی می‌دهید؟».

• در صورت رقابت میان «محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی»، ۴۴/۹ درصد گفته‌اند به «محمدباقر قالیباف» و ۴۰/۳ درصد به «سعید جلیلی» رأی خواهند داد، مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلاً شرکت نمی‌کنند» یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رأی سفید یا باطله» می‌دهند، البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

• درصورتی که انتخابات میان «مسعود پزشکیان و سعید جلیلی» به دور دوم برود، ۴۹ درصد به «مسعود پزشکیان» و ۴۴/۱ درصد به «سعید جلیلی» رأی خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلاً شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رأی سفید یا باطله» می‌دهند، البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

• در صورت رقابت بین «محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان»، ۴۷ درصد به «محمدباقر قالیباف» و ۴۴/۸ درصد به «مسعود پزشکیان» رأی خواهند داد. مابقی پاسخگویان گفته‌اند «اصلاً شرکت نمی‌کنند»، یا «هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند» یا «رأی سفید یا باطله» می‌دهند، البته سه گزینه آخر برای پاسخگویان خوانده نشده‌اند.

منبع: تسنیم
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
سلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
3
0
اره اینا همشون همون ۳۰۰ هزار نفرند که تو کارزار خودتون هستند ..خنده داره واقعا یه روز مونده به انتخابات کارزارشون تازه شده ۳۰۰ هزار نفر. چیه بابا یعنی خودتون نمی فهمید ؟ هر شهری می رید با بدبختی هزار نفر ادم جمع می کنید برای عکس و فیلم ...این شد جمعیت رای دهنده تون ...همین کارزارتون بهترین ملاکه احتاج به نظر سنجی نیست..اقای ظریفتون فکر کردند این کارزار را بذارن حتما امضاهاش می شه میلیونی ...نمی دونست میشه اسباب ابروریزی بیشتر اونم چه ابروریزی ....حالا دیگه روشون هم نمی شه جمعش کنند از این وسط
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۷
1
0
آینده این مردم بین مهر و آبان از دل خبرگان رقم خواهد خورد نه از ۸ تیر
نظرات شما