تاریخ انتشار: ۱۷:۵۸ - ۰۷ تير ۱۴۰۳

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

انتخابات قطعا دور دومی است؛ اگر جلیلی به دور دوم برود، قطعا از پزشکیان شکست می‌خورد.

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

رویداد ۲۴ | نظرسنجی جدید دانشگاه تهران نشان از سبد رای هر نامزد دارد. اما مهم این است که هیچ کدام از نامزد‌ها نزدیک به ۵۰ درصد هم نیستند. این یعنی انتخابات قطعا دور دومی است. همچنین دوگانه‌ها نشان از آن دارد که اگر جلیلی و پزشکیان به دور دوم بروند، پزشکیان قطعا پیروز است. اما اگر قالیباف و پزشکیان به دور دوم بروند، قالیباف پیروز انتخابات خواهد بود. فاصله رای جلیلی و قالیباف هم باتوجه به حاشیه‌ی خطای نظرسنجی معنادار نیست. فقط ۴۵ سبد رای قالیباف به جلیلی می‌رسد، اما بیش از ۹۰ درصد سبد رای جلیلی به قالیباف می‌رسد.

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

سبد رای نامزد‌ها بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما