تاریخ انتشار: ۲۱:۴۴ - ۱۰ تير ۱۴۰۳

امیداوری عباس عبدی به افزایش مشارکت در دور دوم

عباس عبدی معتقد است که بخش زیادی از مرددین در مرحله دوم انتخابات از تردید خارج خواهند شد.

امیداوری عباس عبدی به افزایش مشارکت در دور دوم

رویداد ۲۴ | عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: کارشناسان نظرسنجی به این نتیجه رسیدند که مرددین در انتخاب نامزد که حدود ۱۸٪ رای دهندگان و ۹٪ واجدین حق رای بودند تا لحظه آخر نتوانستند بر تردید خود غلبه کنند و این مانع شرکت آنان شد.

به نظرم بخش اعظم این گروه در مرحله جدید از تردید بیرون خواهند امد. دلیلش را خواهم گفت.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما