تاریخ انتشار: ۲۲:۲۶ - ۱۱ تير ۱۴۰۳

ببینید| جلیلی: باید دید چرا مشارکت در انتخابات اخیر کم شده‌است؟!

باید برنامه‌ای داشته باشید که مردم با شوق و انگیزه بیشتر در این عرصه فعال باشند و حرکت کنند. اینکه شما برای هر یک از استعدادهایتان متناسب با آن توانمندی که دارید بستری را فراهم کنید، احساس نکند که من این استعدادم به چه درد خورد و استفاده نمی‌شود. شما نمی‌توانید استعداد‌ها را در یک جا بستر را برایش باز نکنید و در موقع انتخابات بگویید شرکت کنید.

ببینید| جلیلی: باید دید چرا مشارکت در انتخابات اخیر کم شده‌است؟!

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما