تاریخ انتشار: ۲۰:۲۹ - ۱۲ تير ۱۴۰۳

دلواپسی کیهان از پیروزی پزشکیان؛ باید کف خیابان بخوایم و روستا به روستا برویم!

روزنامه کیهان که گویی از پیروزی پزشکیان در انتخابات خیلی نگران است، نوشته: باید یک هفته کف خیابان بخوابیم تا مردم متوجه خطرات دولت سوم روحانی کنیم.

دلواپسی کیهان از پیروزی پزشکیان؛ باید کف خیابان بخوایم و روستا به روستا برویم!

رویداد ۲۴ | روزنامه کیهان نوشت: باید یک هفته کف خیابان بخوابیم. خانه به خانه، محله به محله، شهر به شهر، روستا به روستا با مواجهه حضوری و با گوشی و هر ابزاری که داریم مردم را متوجه خطرات استقرار دولت سوم روحانی کنیم.

رئیس‌جمهوری که هیچ اراده‌ای نداشته باشد و دیگران برای او تصمیم می‌گیرند می‌شود بایدن! کسانی که مراقب نباشند و دقت نکنند فردا حق ندارند بگویند چرا رهبری او را عزل نمی‌کند! چرا که خود کرده را تدبیر نیست.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما