تاریخ انتشار: ۲۱:۴۷ - ۱۲ تير ۱۴۰۳

صداوسیما پذیرفت که دیشب به پزشکیان کمتر وقت داده

مجری در ابتدای مناظره امشب اعلام کرد که بعد از بازبینی مناظره قبلی مشخص شده که مسعود پزشکیان یک دقیقه و سی ثانیه کمتر از جلیلی صحبت کرده است. او در مناظره امشب از این فرصت زمانی خود استفاده خواهد کرد.

صداوسیما پذیرفت که دیشب به پزشکیان کمتر وقت داده

رویداد ۲۴ | مجری در ابتدای مناظره امشب اعلام کرد که بعد از بازبینی مناظره قبلی مشخص شده که مسعود پزشکیان یک دقیقه و سی ثانیه کمتر از جلیلی صحبت کرده است. او در مناظره امشب از این فرصت زمانی خود استفاده خواهد کرد.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما