تاریخ انتشار: ۲۲:۴۶ - ۱۲ تير ۱۴۰۳

زبان بدن جلیلی زیر ذره بین کاربران شکبه‌های اجتماعی

لرزش صدا و دست و خشم جلیلی توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی را به خود جلب کرده است.

زبان بدن جلیلی زیر ذره بین کاربران شکبه‌های اجتماعی

رویداد 24 | لرزش صدا و دست و خشم جلیلی توجه کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان سیاسی را به خود جلب کرده است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما