تاریخ انتشار: ۲۱:۳۰ - ۱۴ تير ۱۴۰۳

ببینید| پاسخ فاضلی به یک سوال مهم؛ آیا واقعا رئیس جمهور هیچ کاره است؟

محمد فاضلی جامعه‌شناس ضمن حق دادن به کسانی که تصور می‌کنند رئیس جمهور کاره‌ای نیست، اختیارات رئیس جمهور را برمی‌شمارد و می‌گوید: آیا فکر می‌کنید آدمی با این همه اختیارات بی‌اثر است؟

ببینید| پاسخ فاضلی به یک سوال مهم؛ آیا واقعا رئیس جمهور هیچ کاره است؟

رویداد ۲۴ | محمد فاضلی دلایل خود برای اهمیت نقش رئیس جمهور در اداره کشور را برشمرده به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا واقعا رئیس جمهور هیچ کاره است؟

فاضلی ضمن اشاره به اختیارات رئیس جمهور می‌پرسد؟ آیا آدمی با این همه اختیارات بی‌اثر است؟ اگر بی‌اثر است چرا اصولگرایان که دیگر ابزارهای قدرت را دارند این همه برای تصاحب این سمت تلاش می‌کننند؟!

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما