تاریخ انتشار: ۲۰:۵۵ - ۲۰ تير ۱۴۰۳

سند بررسی هیئت بدوی تخلفات و اخراج زهرا موسوی از دانشگاه الزهرا منتشر شد

در بخشی از این سند آمده است: پوشش یک دانشجو نامناسب بوده، اما از ورود او ممانعت می‌شود.

سند بررسی هیئت بدوی تخلفات و اخراج زهرا موسوی از دانشگاه الزهرا منتشر شد

رویداد۲۴  سند بررسی هیات بدوی تخلفات و اخراج زهرا موسوی از دانشگاه الزهرا منتشر شد.

در بخشی از این سند آمده است: «پوشش یک دانشجو نامناسب بوده، اما از ورود او ممانعت می‌شود. دانشجو با دکتر موسوی تماس می‌گیرد. سپس دکتر موسوی دست او را می‌گیرد و به داخل می‌برد و با لحنی تند می‌گوید: من میبرمش».

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما