تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

انتقاد محمود صادقی از برنامه های صداوسیما در مقایسه با بی بی سی

توئیت محمود صادقی درباره مقایسه برنامه های بی بی سی و صداوسیما

نظرات شما