تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
رویداد‌۲۴ گزارش می‌دهد؛

کلاب ۹۰ درصدی دیکتاتورها/ رهبرانی که انتخابات برگزار کردند و با ۹۰ درصد آرا پیروز شدند!

کلابی در دنیا وجود دارد تحت عنوان کلاب ۹۹ درصدی‌ها که کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون در آن عضویت دارند. رکورد همه این‌ها در دست صدام حسین است. در این کلاب برنده انتخابات همواره با رای بالای ۹۰ درصد پیروز شده است.

انتخابات سوریه

رویداد۲۴ در دنیای امروز حتی غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها نیز احساس می‌کنند برای دستیابی به مشروعیت نیاز به برگزاری انتخابات دارند. اما آنچه جالب توجه است نتیجه انتخابات‌های این نظام‌های غیر دموکراتیک است. در این کشور‌ها پیش‌بینی نتیجه کار سختی نیست، اما این رقم به انضمام رقبای دیکتاتور اصلی می‌تواند شاخص خوبی برای تمیز نظام‌هایی باشد که فقط به دنبال کنترل بی‌چون و چرای شهروندانشان هستند و آن‌هایی که به حفظ حداقل ظواهر بین‌المللی و ساکت کردن گروه‌های اپوزیسیون نیز اهمیت می‌دهند.

بشار اسد برای چهارمین بار برنده قاطع انتخابات ریاست جمهوری سوریه شد. حمودا صباغ رئیس مجلس سوریه در یک کنفرانس خبری زنده اعلام کرد که اسد با ۹۵.۱ درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است. او میزان مشارکت در انتخابات را ۷۸.۶ درصد اعلام کرده است. برخی از رسانه‌ها برای پوشش خبر نتیجه انتخابات سوریه از عبارت «معرفی شد» به جای «پیروز شد» برای بشار اسد استفاده کردند.

این دومین انتخابات ریاست جمهوری در سوریه بعد از آغاز جنگ داخلی در این کشور و دومین انتخاباتی بود که کاندیدا‌های متعددی حق رقابت با بشار اسد را داشتند. دو انتخابات قبلی یعنی انتخابات‌های سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ چیزی شبیه به رفراندوم بشار اسد بود که در هر دوی آن‌ها اسد سربلند بیرون آمده و با بیش از ۹۹ درصد آرا رییس جمهور سوریه شده بود.

انتخابات سوریه

مخالفان اسد این رای‌گیری را یک نمایش توصیف کردند و بسیاری از کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مشروعیت آن را زیر سوال بردند. آنچه در سوریه گذشته مساله دشوار همه نظام‌های سیاسی مشابه بشار اسد در تاریخ جهان است؛ مساله دشوار انتخاب بین ۹۵ یا ۹۹ درصد.

گرچه هیچ یک از انتخابات‌ها در نظام‌های دیکتاتوری بویی از دموکراسی نبرده‌اند، اما باید بین انتخابات سال ۲۰۰۵ مصر که در آن حسنی مبارک ۸۸.۶ درصد آرا کسب کرد و انتخابات ۲۰۰۷ سوریه که بشار اسد در آن هیچ رقیبی نداشت و ۹۹ درصد آرا را کسب می‌کرد، تمایز قائل شویم.

یک کلابی هم در دنیا وجود دارد تحت عنوان کلاب ۹۹ درصدی‌ها که کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون در آن عضویت دارند. رکورد همه این‌ها در دست صدام حسین است. دیکتاتور عراق سال ۲۰۰۲ انتخاباتی برگزار کرد و در آن ۱۰۰ درصد آرای موافق را از آن خود کرد. یک سال بعد صدام سقوط کرد. کیم جونگ ایل رهبر سابق کره شمالی در سال ۲۰۰۹ عدد ۹۹.۹ درصد را برای پیروزی خود در انتخابات برگزید. دلیل انتخاب اعداد طیف ۹۰ درصد توسط دیکتاتور‌ها هنوز برای کسی روشن نیست.

دیکتاتوری‌های ۹۰ درصدی در ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان

از سال ۲۰۰۶ و بعد از مرگ نیازوف، قربانقلی بردی محمدف رییس جمهور ترکمنستان است. او به سیاق اسلاف خود در هر دوره انتخابات با اتفاق آرا پیروز انتخابات‌ها شده است. بردی محمدف در انتخابات ۲۰۰۷ با ۸۹.۰۷ درصد از بین ۶ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پیروز میدان شد؛ اما رقم فوق برای رییس جمهوری که قرار است به هر حال پیروز باشد قابل قبول نبود. از این رو در انتخابات ۲۰۱۲ درصد آرای بردی محمداف افزایش چشمگیری پیدا کرد و این بار با ۹۷.۱۴ درصد در بین ۸ کاندیدای انتخابات پیروز شد. این درصد آرا در انتخابات ۲۰۱۷ نیز تکرار شد. او این بار با چند دهم درصد افزایش با ۹۷.۶۹ درصد پیروز انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان شد.

در همه این انتخابات نیز سه درصد باقیمانده آرا میان رقبای بردی محمداف که غالبا در طول تبلیغات انتخاباتی مجیز رییس جمهور را می‌گفتند تقسیم می‌شود. قبل از بردی محمداف، اما اوضاع جالب‌تر بود. نیازوف به طور معمول با ۹۹.۵ درصد پیروز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بود.

در ازبکستان و قزاقستان نیز اوضاع به همین منوال است. اسلام کریموف از زمان فروپاشی شوروی تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ هر بار با بیش از ۹۰ درصد آرا رییس جمهور ازبکستان بود. پس از او شوکت میرضیایف با ۹۰.۲۹ درصد آرا جانشین او شده است. انتخابات بعدی ازبکستان قرار است ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شود و نتیجه از همین حالا مشخص است.

نورالسلطان نظربایف دیکتاتور قزاقستان از سال ۱۹۹۰ و بعد از فروپاشی شوروی به مدت ۲۹ سال با بالای ۹۵ درصد آرا رییس جمهور منتخب مردم قزاقستان بود. سال ۱۹۹۱ اولین انتخابات نظربایف برگزار شده و از آن سال هر ۶ سال یک بار به ترتیب با ۹۸.۸ درصد، ۸۱درصد، ۹۱.۱۵ درصد، ۹۵.۵۵ درصد، ۹۷.۷۵ درصد رییس جمهور قزاقستان بود. او در سال ۲۰۱۹ استعفا کرد و قاسم جومارت جانشین او شد. در انتخابات سال ۲۰۱۹ جومارت ۷۱ درصد آرا را از آن خود کرد. انتخابات بعدی قزاقستان سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.

حسنی مبارک و نمایش انتخابات مصر

در مصر اوضاع در دوران حسنی مبارک جالب‌تر از کشور‌های اقمار شوروی بود. حسنی مبارک از سال ۱۹۸۱ و در پی ترور انور سادات انتخابات‌های ریاست جمهوری را به صورت رفراندومی برای مبارک برگزار می‌کرد و هر بار حسنی مبارک با بیش از ۹۸ درصد آرا انتخاب می‌شد.

حسنی مبارک در هیچ یک از انتخابات‌ها تا سال ۲۰۰۵ رقیب نداشت. به طور میانگین در هر دوره بالای ۸۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت می‌کردند. آرای مبارک از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ به ترتیب ۹۸.۵ درصد، ۹۷ درصد، ۹۶.۳ درصد، ۹۳.۸ درصد، ۸۸.۵۷ درصد بود. تنها انتخاباتی کاندیدایی به جز مبارک داشت انتخابات سال ۲۰۰۵ بود. در این انتخابات که پایین‌ترین مشارکت را در تاریخ انتخابات‌های مصر تا آن زمان داشت، مبارک بار دیگر با ۸۸.۵۷ درصد آرا رییس جمهور شد!

به طور کلی زمانی که یک دیکتاور ۹۰ درصدی تصمیم می‌گیرد به رقم‌های پایین‌تر نزول کند (مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۰۵ برای حسنی مبارک افتاد) معنی آن این است که اوضاع برای آن رژیم خوب نیست. حزب کمونیست شوروی در همه انتخابات‌ها تا سال ۱۹۸۴ با ۱۰۰ درصد آرا پیروز انتخابات بود. در زمان دبیر کلی کنستانتین چرننکو در سال ۱۹۸۴، نتیجه انتخابات ۷۱.۵ درصد به نفع دبیر کل اعلام شد. هفت سال بعد شوروی فروپاشیده بود.

انتخاب رهبر کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی هم به سیاق پدرش موفق شد در تمامی انتخابات‌های پارلمانی کره شمالی، ۱۰۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. آنچه در کره شمالی تغییر می‌کند نه آرای حزب پیروز، که مشارکت در انتخابات است. مشارکت در کره شمالی طیفی بین  ۹۹.۸ تا ۱۰۰ درصد را در بر می‌گیرد.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: بشار اسد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
0
12
....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
0
19
فکر کنم اولین کسانی که تبریک گفتن رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
0
0
رییس جمهور خودمونو یادت رفت
نظرات شما
نظرسنجی
پیش‌بینی شما از آینده قیمت دلار چیست؟
پیشخوان