تاریخ انتشار: ۱۲:۰۳ - ۱۱ فروردين ۱۴۰۱

دستور تخلیه و حکم تخلیه در قانون به چه صورت است؟

برای صدور دستور تخلیه، جلسه دادرسی تشکیل نمی‌شود.

مشاوره حقوقی

رویداد۲۴ دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است و طبق موارد زیر دستور تخلیه و حکم تخلیه در قانون به صورت زیر است:

عقد اجاره، تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باشد
مدت اجاره منتفی شده باشد


بیشتر بخوانید: با معنای واژگان و اصطلاحات حقوقی آشنا شویداجاره نامه در سند عادی با امضاء دو شاهد یا در سندرسمی تنظیم شده باشد

نکته: برای صدور دستور تخلیه، جلسه دادرسی تشکیل نمی‌شود (نیازی به دعوت از طرفین نیست)

این دستور قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و بدون نیاز به اجرائیه فوری اجراء میگردد.

نکته: چنانچه سه شرط فوق وجود نداشته باشد و مدت اجاره به اتمام نرسیده باشد و فسخ یا انفساخ اجاره وجود داشته باشد یا اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد و یا اینکه اجارهنامه رسمی و یا با دو شاهد وجود نداشته و شفاهی باشد.

دراینجا باید برای تخلیه عین مستاجره طرح دعوا صورت گیرد و در اینجا حکم تخلیه صادر میشود و این حکم باید قطعی شود و برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه نیز دارد.

منبع: میزان
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما
نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
پیشخوان