تاریخ انتشار: ۲۰:۳۳ - ۲۲ شهريور ۱۴۰۲

اعتراض تند جنتی به مواضع امامان جمعه در دولت رئیسی و روحانی

علی جنتی، وزیر ارشاد دولت سابق از برخورد دوگانه برخی ائمه جمعه در مقابل موضوع گرانی و تورم در دولت روحانی و رئیسی گفت: در دولت روحانی صدایشان بخاطر گرانی بلند بود، اما امروز می‌گویند گرانی را باید تحمل کرد و به دوره اشکنه برگشته‌اند.

اعتراض تند جنتی به مواضع برخی از امام جمعه‌ها در دولت سیزدهم

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان