تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

محسن ردادی: در ایران برند دموکراسی خواهی ومردم سالاری از آن رهبر انقلاب اســت

محسن ردادی در مصاحبه با مجله صبح صادق گفت: در ایران به تعبیر مرسوم برند دموکراسی خواهی ومردم سالاری از آن رهبر انقلاب اســت.

محسن ردادی:  در ایران برند دموکراسی خواهی ومردم سالاری  از آن رهبر انقلاب  اســت

رویداد۲۴ محسن ردادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت و گو با مجله صبح صادق گفت:

جالب است که مدعیان دموکراسی در جبهه اصلاحات میآیند و حضور در انتخابات را ممنوع اعلام میکنند!

نکته قابل توجه دیگر این است که در ایران به تعبیر مرسوم برند دموکراسی خواهی و مردم سالاری از آن رهبر انقلاب اســت.

حافظه تاریخی به خوبی بیان کننده این است که هیچ کس در طول این مدت به انــدازه آیت اللــه خامنه ای درباره حضور در انتخابات و اهمیت آن سخن نگفته و مردم را بــه آن دعوت نکرده است؛ بنابراین ما شاهد آن هســتیم که منادیان دموکراسی خواهی در کشــور، در حال حاضر در وضعیتی قرار دارند که تنها بخشی از آنان همچنان به سازوکار انتخاباتی باور داشته و در راستای آن عمل میکنند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: انتخابات مجلس
نظرات شما