تاریخ انتشار: ۲۱:۵۰ - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳

ببینید| شوک بزرگ و جدید سازمان سنجش به کنکوری‌ها

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از تبدیل شدن کنکور حالت تستی رقابتی به ترکیبی تسلطی خبر داد.

ببینید| شوک بزرگ و جدید سازمان سنجش به کنکوری‌ها

رویداد۲۴ عبدالرسول پورعباس سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ارتباط زنده با برنامه تهران ۲۰، اظهار کرد: کنکور از حالت تستی رقابتی به ترکیبی تسلطی تبدیل خواهد شد.  شرایط برای داوطلبان بهتر خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون کمی سازی در نظام آموزش خوبی شده است اما موضوع تضمین کیفیت و ارزیابی مسئله ای مهم بوده است.  مسیر تحول در زمینه کیفی سازی است و یک سازمان بیرونی باید موضوعات مختلف را ازریابی کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مصوب سازمان وزارتخانه های ذیربط را ارزیابی می کند. این سازمان به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و در این مسیر یک هیئت امنای تخصصی تشکیل و ارزشیابی های بیرونی انجام و شاخص های مختلف را تعیین می کند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما