تاریخ انتشار: ۱۵:۳۴ - ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

ببینید| اقدام تحسین برانگیز مردم مشهد در مواجه با ماشین آتش نشانی

تصویر دوربین‌های نظارتی لحظه دیدنی از باز کردن مسیر خودرو آتشانی را نشان می دهد.

ببینید| اقدام تحسین برانگیز مردم مشهد در مواجه با ماشین آتش نشانی

 رویداد۲۴ | تصویر دوربین‌های نظارتی لحظه دیدنی از باز کردن مسیر خودرو آتش‌نشانی در ترافیک سنکین مشهد را به نمایش گذاشت. 

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما