تاریخ انتشار: ۲۰:۴۰ - ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

ببینید| شرح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان

فرآیند رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها در شورای نگهبان چگونه است؟

ببینید| شرح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان

رویداد ۲۴ | فرآیند رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها در شورای نگهبان چگونه است؟

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما