تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
رویداد۲۴- مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا بازدید کرد.


بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

بازدید اقای بانک از مرکز تحقیقات و نو اوری صنایع خودرو سایپا

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: