تاریخ انتشار: ۱۰:۵۱ - ۲۴ تير ۱۳۹۷

داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه رایگان شد

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با اعلام رایگان شدن داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه به نام "راپامیون" گفت: این دارو در ماه‌های اخیر رشد دو برابری قیمت را تجربه کرده بود.

رویداد۲۴-رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با اعلام رایگان شدن داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه به نام "راپامیون" گفت: این دارو در ماه‌های اخیر رشد دو برابری قیمت را تجربه کرده بود.داریوش آرمان (رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی) از رایگان شدن داروی بیماران پیوند کلیه که در ماه‌های اخیر با رشد دو برابری قیمت روبرو شده بود، خبر داد.

آرمان تاکید کرد که داروی "راپامیون" در داروخانه‌های سراسر کشور بصورت رایگان توزیع شده و بیماران پیوند کلیه با مراجعه به داروخانه‌ها می‌توانند این دارو را بصورت رایگان تهیه کنند.

آرمان گفت: نسبت به مشکلات جدی بیماران پیوند کلیه برای تهیه این داروی گران قیمت که در ماه های اخیر با رشد دو برابری روبرو شده بود، هشدار داده شد و در نهایت با پیگیری های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و دستور فوری مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه پرمصرف ترین داروی بیماران پیوندی کلیه که در ماه‌های اخیر با رشد دو برابری قیمت روبرو شده بود، در داروخانه های سراسر کشور بصورت رایگان توزیع شد.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در پایان تاکید کرد که انتظار می‌ورد؛ وزرای بهداشت و رفاه تدابیری اتخاذ کنند تا سایر داروهای پرمصرف این بیماران نیز با قطع فرانشیز بصورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد تا گوشه‌ای از مشکلات مالی این افراد کاهش یابد.

منبع: ایلنا
نظرات شما